• Ficha de Socio

  Ficha de Socio
 • Estatutos

  Estatutos
 • Solicitude Atraque

  Solicitude Atraque
 • Solicitude Praza Deportivo

  Solicitude Praza Deportivo
 • Concurso Pesca Infantil

  Concurso Pesca Infantil
 • Concurso Pesca Embarcación

  Concurso Pesca Embarcación

Socios

Como facerse socio ?

Nesta sección poderas atopar toda a información que precises para facerte socio do club. Na columna da esquerda podes atopar a ficha de inscripción en pdf, soamente tes que descargalo e envialo a nosa dirección que podes atopar no pe da páxina o na sección de contacto.

 

CUOTAS ANO 2013
Cuota ingreso 500€ + Cuota anual socio 40€ 540€
Cuota de ingreso 500€ + Cuota anual socio con Servicio Pantalán (40+45) 85€ 585€
Ingreso en efectivo na conta do CLUB NAUTICO PORTO DO SON indicando nomes da persoa e barco
Caixa Galicia (Porto do Son) 2080 0312 43 3040006245

 

Pantaláns Deportivos en Porto do Son

Hai dous tipos  de prazas, as de 6×2,2 con brazo de amarre pequeno e as de 8×2,4 con brazo grande.Os pantaláns para embarcacións deportivas en Porto do Son están administrados polo ente público PORTOS DE GALICIA, polo tanto, para ser usuario dunha praza deberase facer unha solicitude a dito organismo, solicitude que se pode descargar nesta páxina.

As autorizacións de atraque para estes pantaláns teñen un tempo de un ano prorrogable e o seu custo é o que marca a tarifa portuaria X5 que se establece tódolos anos segundo a lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

A tarifa X5 abrangue a utilización polas embarcacións deportivas ou de lecer, e polos seus tripulantes e pasaxeiros, das augas do porto e das súas instalacións de balizamento, das axudas á navegación, das bacías, dos accesos terrestres e viarios de circulación dos portos, dos servizos xerais de policía e, de ser o caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en peiraos ou embarcadoiros, así como dos servizos específicos dispoñibles.

A base de liquidación será a superficie en metros cadradosresultante do produto da manga pola eslora máximae o tempo de estadía de embarcación no porto (eslora x manga x días). Sobre a devandita base aplicarase a tarifa por metro cadrado e día de estadía.

Como orientación do custo dunha embarcación nos pantaláns de Portos de Galicia no porto de Porto do Son, no cadro que achegamos se pode facer a consulta do custo i.v.e. engadido para o ano 2009, e tendo en conta que se emiten recibos semestrais.

 

M2 1º SEM 2º SEM ANUAL DIA
5 78,80 90,57 169,37 0,46
6 94,56 108,68 203,24 0,56
7 110,32 126,80 237,12 0,65
8 126,08 144,91 270,99 0,74
9 141,84 163,03 304,86 0,84
10 157,60 181,14 338,74 0,93
11 173,36 199,25 372,61 1,02
12 189,12 217,37 406,48 1,11
13 204,88 235,48 440,36 1,21
14 220,63 253,60 474,23 1,30
15 236,39 271,71 508,10 1,39
16 252,15 289,82 541,98 1,48
17 267,91 307,94 575,85 1,58
18 283,67 326,05 609,72 1,67
19 299,43 344,17 643,60 1,76
20 315,19 362,28 677,47 1,86
21 330,95 380,39 711,35 1,95
22 346,71 398,51 745,22 2,04
23 362,47 416,62 779,09 2,13
24 378,23 434,74 812,97 2,23
25 393,99 452,85 846,84 2,32
 • Ficha de Socio

  Ficha de Socio
 • Estatutos

  Estatutos
 • Solicitude Atraque

  Solicitude Atraque
 • Solicitude Praza Deportivo

  Solicitude Praza Deportivo
 • Concurso Pesca Infantil

  Concurso Pesca Infantil
 • Concurso Pesca Embarcación

  Concurso Pesca Embarcación