Cuotas para o ano 2010

Don Manuel Queiruga Romero, en calidade de presidente do «Club Náutico de Porto do Son» e Don Jaime Arcay Fernández, en calidade de secretario, diríxense a vostedes para informarlles:

O período de cobro para este ano e do 1 de mayo a o 30 de Xunio do 2010.

Según o acordo da Asamblea Xeral do 2009 as cuotas para o 2010 se estableceron en:

  • Cuota anual: 65,00€ (30€ cuota socio + 35€* derrama)
  • Cuota anual y servicio pantalán: 110,00€ (30€ cuota socio + 45€** servicios pantalán + 35€ derrama)

(*) Derrama aprovada en Asamblea Xeral para actuacións a realizar na parcela do Club Náutico.

(**) Servicios contratados polos socios con embarcacións no pantalán de auga, luz, etc…

Os socios que non teñan domiciliado os seus recibos facilitaremoslles a conta bancaria para que realicen o ingreso da cuota.

Caixa Galicia, oficiña de Porto do Son: C/C: 2091.0312.03.3040006245

Para aclarar dudas poden contactar en:

Teléfono : 981 107333

e-mail: info@portodoson.es

Horario de oficiña:

Mañáns: 10:00 a 13:30 h. (luns, mércores, venres e sabado)

tardes 16:00 a 19:30 h. (martes e xoves)

Aproveitamos para enviarlles ubn afectuoso saudo.

Comparte!
Publicado en novas

últimas novas