Canal Youtube

III Concurso de Pesca Infantil con Caña

El domingo (15/08/2010) por la tarde tendrá lugar en la zona portuaria de Porto do Son el «III CONCURSO DE PESCA INFANTIL CON CAÑA».

Nº máximo de participantes: 100

Plazo de inscripción: 02/08/2010.

Todos los hijos de socios interesados en asistir deberán anotarse en la oficina del Club Náutico.

Horario:

Mañanas: 11:00-13:30 horas

Tardes:    16:30-20:30 horas

Sábados sólo de mañana

Publicado en

II Excursión Marítima

El sábado 24/07/2010 a las 10:00 horas tendrá lugar la salida desde el pantalán nº 2 de la zona portuaria de Porto do Son la II Excursión Marítima con destino a MUROS donde se realizará una visita al casco histórico acompañada por una guía turística del ayuntamiento.

Se estima hora de llegada a Muros a las 11:00 horas y el paseo y visita al casco antigüo tendrá una duración aproximada de unos 50 minutos.

Pasado el medio día los excursionistas se juntarán para disfrutar de un «tentempié» para reponer fuerzas y regresar a las 13:00 horas.

Todos los socios interesados deberán anotarse en la oficina del Club Náutico.

Publicado en

Os novos estatutos están actualizados

Poden descargar os novos estatutos na páxina de socios.

Publicado en novas

Cuotas para o ano 2010

Don Manuel Queiruga Romero, en calidade de presidente do «Club Náutico de Porto do Son» e Don Jaime Arcay Fernández, en calidade de secretario, diríxense a vostedes para informarlles:

O período de cobro para este ano e do 1 de mayo a o 30 de Xunio do 2010.

Según o acordo da Asamblea Xeral do 2009 as cuotas para o 2010 se estableceron en:

  • Cuota anual: 65,00€ (30€ cuota socio + 35€* derrama)
  • Cuota anual y servicio pantalán: 110,00€ (30€ cuota socio + 45€** servicios pantalán + 35€ derrama)

(*) Derrama aprovada en Asamblea Xeral para actuacións a realizar na parcela do Club Náutico.

(**) Servicios contratados polos socios con embarcacións no pantalán de auga, luz, etc…

Os socios que non teñan domiciliado os seus recibos facilitaremoslles a conta bancaria para que realicen o ingreso da cuota.

Caixa Galicia, oficiña de Porto do Son: C/C: 2091.0312.03.3040006245

Para aclarar dudas poden contactar en:

Teléfono : 981 107333

e-mail: info@portodoson.es

Horario de oficiña:

Mañáns: 10:00 a 13:30 h. (luns, mércores, venres e sabado)

tardes 16:00 a 19:30 h. (martes e xoves)

Aproveitamos para enviarlles ubn afectuoso saudo.

Publicado en novas